<div align="center"> <h1>Ekonometria</h1> <h3>Zbuduję dla Ciebie model ekonometryczny z dokładną weryfikacją: metoda Hellwiga,wsp.Pearsona,wsp.determinacji,wsp.zbieżności,testy-Studenta,DurbinaWatsona,prognoza</h3> <p>ekonometria,ekonomia,dane,statystyki,statystyka,model,ekonometryczny,statystyczne</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://ekonometria.com.pl" rel="nofollow">http://ekonometria.com.pl</a></p> </div>